ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α&Ω

ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τηλ.επικ: 210 20 262 22 - 6981 171 070

Email: aous79@otenet.gr - info@aomega1.gr

www.aomega1.gr

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 315

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.